züruck zur textliste

aus “giftland”, der gesunde menschenversand, 2023:


chunt en see
chunt e böschig

en boozschtäg
e böschig

schilf
zägg böschig

en graureier flüügt uuf
böschig

e weid
zägg böschig

e schaafherde
böschig

paar graui felshäng
böschig

paar abgholzti hügel
böschig

offeni flächi
böschig

de sämi
uf de rükbank fom van
luegt usem fänschter
xeet d landschaft ferbiiraase

xeet wider e weid
xeet e böschig

chüe
zägg böschig

hunderti fo chüe
tuusigi
böschig

am umeschtaa im dräkk
am glozze
böschig

es tüüfflüügenz propellerflugzüüg
böschig

d chueherde wo usenand schtüübt
böschig

en sunneschtraal wo dur d wulchetekki bricht
böschig

warmi sunne uf de bagge
böschig

e farbigi hüsergruppe
zägg lärmschuzzwand

e schaukli im garte
es trampolin
zägg lärmschuzzwand

lärmschuzzwänd in utah
werum ä nöd

en gmüesgarte
zägg baumgruppe

e rauchsüüle
zägg hekke

en mänsch bimene füür
zägg holzzuun

en pick up truck ufere näbeschtraass
zägg böschig

e baumgruppe ufeme wisli
böschig

wider de see
zägg böschig

filicht wider de gliich
böschig

fode rükbank uus
di ganz wält taktet
dur unberächebari sändeunterbrüch
fo böschige

de sämi guenet füre
zwüsche faarersiz und biifaarersiz
dur d windschuzzschiibe fom van
xeet di graui schtraass wo for ine liit
luegt über d schultere hindere
xeet di graui schtraass wo hinder ine liit

di horizontale heizdröötli
im fänschterglas fode hekschiibe
di vertikale wiisse schtreife
wo in wulcheferhangene horizont uselaufed

bis zude nächschte küschte
bis zum nächschte meer
oder bis zum nächschte auto

zum nächschte chare
zum nächschte pick up
zum nächschte überlange schwertransport

ja jez woner d auge zuemacht
und s brumme fom motor ghört
wo fasch alli andere grüüsch im van schlukt

d gangschaltig
s beschloinige
s uusrolle
wider s beschloinige
s tikke fom blinker

und d laschtwäge gschpüürt ferbiiruusche
und mit ine meermals pro minute
schlagartix chlöpfe fo zäntnerschwere luftmasse
gäge d autoschiibe

ja jez wo scho wider sit schtunde
niämer im van es wort seit
da frögt sich de sämi
werum sich kän einzige gedanke
länger iischtellt als bis zum nächschte
zägg böschig…